Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Komfortné prvky výbavy kabín automobilov
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Abstrakt:
Charakteristika tepelnej pohody, možnosti úpravy vnútorného prostredia. Charakteristika vplyvov na pohodlie posádky a možnosti ich riešenia. Požiadavky na komfortnú výbavu (vrátane napr. tempomat, multifunkčný volant, autonómne parkovanie, head up display, ozvučenie a pod.), súčasný stav, trendy. Energetická náročnosť (napr. vyhrievanie, ventilácia, osvetlenie), spôsoby ovládania, finančná náročnosť. Porovnanie vybraných automobilov, odporúčania.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.