Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komfortné prvky výbavy kabín automobilov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Abstrakt: Charakteristika tepelnej pohody, možnosti úpravy vnútorného prostredia. Charakteristika vplyvov na pohodlie posádky a možnosti ich riešenia. Požiadavky na komfortnú výbavu (vrátane napr. tempomat, multifunkčný volant, autonómne parkovanie, head up display, ozvučenie a pod.), súčasný stav, trendy. Energetická náročnosť (napr. vyhrievanie, ventilácia, osvetlenie), spôsoby ovládania, finančná náročnosť. Porovnanie vybraných automobilov, odporúčania.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.