Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Komfortné prvky výbavy kabín automobilov
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Charakteristika tepelnej pohody, možnosti úpravy vnútorného prostredia. Charakteristika vplyvov na pohodlie posádky a možnosti ich riešenia. Požiadavky na komfortnú výbavu (vrátane napr. tempomat, multifunkčný volant, autonómne parkovanie, head up display, ozvučenie a pod.), súčasný stav, trendy. Energetická náročnosť (napr. vyhrievanie, ventilácia, osvetlenie), spôsoby ovládania, finančná náročnosť. Porovnanie vybraných automobilov, odporúčania.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.