Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Návrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobile
State of topic:
approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Požiadavky na mikroklímu v kabínach automobilov. Spôsoby úpravy vnútorného prostredia, technické riešenia - kompresory, chladivá, ventilátory, vyhrievanie vybraných komponentov, ovládanie činnosti. Technický návrh laboratórneho modelu, výber prvkov, zapojenie, vybavenie snímačmi a meracou technikou. Návrh metodiky hodnotenia stavu vnútorného prostredia.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VAB Manufacturing Technologies for Automotive Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.