Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobile
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Abstrakt: Požiadavky na mikroklímu v kabínach automobilov. Spôsoby úpravy vnútorného prostredia, technické riešenia - kompresory, chladivá, ventilátory, vyhrievanie vybraných komponentov, ovládanie činnosti. Technický návrh laboratórneho modelu, výber prvkov, zapojenie, vybavenie snímačmi a meracou technikou. Návrh metodiky hodnotenia stavu vnútorného prostredia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.