Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zefektívňovanie využitia vody v rastlinách v podmienkach sucha
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Katarína Olšovská, PhD.
Abstrakt: Voda potrebná pre produktivitu plodín. V podmienkach sucha (nedostatku pôdnej vody, resp. jej nízkej prístupnosti) rastliny zefektívňujú využitie už prijatej vody rôznymi mechanizmami a vlastnosťami často odrodovo podmienenými. Uvedené znaky a vlastnosti zlepšujú príjem vody, čím udržiavajú otvorené prieduchy, transpiráciu listu a tým aj fotosyntézu a rast, alebo redukujú neproduktívny výpar zatvorením prieduchov či zadržiavaním vody osmoticky jej viazaním na protoplazmu buniek, alebo zvyšujú fotosyntetickú produktivitu na jednotku spotrebovanej vody.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení