Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Posúdenie bezpečnosti prevádzky technických zariadení vo vybranej organizácií
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Institute: Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Bc. Nikola Novotná
Summary:
Uvedenie technického zariadenia do prevádzky je možné len vtedy, ak pri správnej inštalácií, udržiavaní a používaní neohrozuje zdravie osôb alebo ich bezpečnosť. Bezpečnosť prevádzky jednotlivých zariadení je zabezpečená technickými požiadavkami, požiadavkami na osoby, ktoré so zariadením zaobchádzajú, požiadavkami na bezpečnostné kontroly vykonávané odbornými osobami. Sú to požiadavky stanovené technickými normami a inými právnymi predpismi, a ich dodržanie vytvára predpoklad na to, že technické zariadenie v prevádzke nebude ohrozovať zdravie a život osôb. Táto diplomová práca je teda zameraná na posúdenie bezpečnosti prevádzky strojových technických zariadení vo vybranej organizácií.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KBI Quality and Safety in Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.