Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
State of topic:
approved (doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ján Csillag, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Physics - TF
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Ján Csillag, PhD.
Summary:
Meranie a určovanie viskozity je dôležitý ukazovateľ pri hodnotení reologických vlastností. Cieľom práce bude vytvorenie aplikácie na spracovanie výsledkov merania na prístroji viskozimetri DV2T fy Brookfield.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RSI Control Systems in Production Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.