Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevody
State of topic: approved (prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Kadnár, PhD.
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Machine Design - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je spracovať prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky, získať a analyzovať informácie o možnostiach využitia IKT vo vyučovacom procese. Na základe vykonaných analýz a v zmysle zadania pripraviť podporné materiály pre IKT, využiteľné v rámci predmetu Časti strojov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VAB Manufacturing Technologies for Automotive Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.