Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
State of topic:
approved (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Transport and Handling - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Summary: Diplomová práca sa zaoberá meraním emisií NOx a súčiniteľa absorpcie na vozidle vybavenom vznetovým spaľovacím motorom. Teoretická časť práce popisuje tvorbu a horenie zmesi u vznetových spaľovacích motorov, vznik emisií a možnosti ich znižovania. V tejto časti sú popísané metódy sledovania emisného stavu vozidiel so vznetovým motorom. V praktickej časti diplomovej práce sú uskutočnené merania emisií NOx a súčiniteľa absorpcie na vybranom vozidle. V závere sú zhodnotené dosiahnuté výsledky z uskutočnených meraní.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ASI Automotive Transport Systems

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.