Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá meraním emisií NOx a súčiniteľa absorpcie na vozidle vybavenom vznetovým spaľovacím motorom. Teoretická časť práce popisuje tvorbu a horenie zmesi u vznetových spaľovacích motorov, vznik emisií a možnosti ich znižovania. V tejto časti sú popísané metódy sledovania emisného stavu vozidiel so vznetovým motorom. V praktickej časti diplomovej práce sú uskutočnené merania emisií NOx a súčiniteľa absorpcie na vybranom vozidle. V závere sú zhodnotené dosiahnuté výsledky z uskutočnených meraní.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ADI automobilové dopravné systémy

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.