Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Úprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systém
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na návrh a konštrukčnú úpravu palivovej sústavy vozidla. Cieľom práce je upraviť vozidlo na dvojnádržový systém tak, aby bolo možné testovať alternatívne palivá, ktoré budú používané ako zdroj energie pre pohon spaľovacieho motora. Takáto úprava umožní porovnávať technické parametre spaľovacieho motora pri aplikácii alternatívnych palív so štandardným uhľovodíkovým palivom.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.