Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Boronitridovanie nerezových ocelí
Stav tématu: schváleno (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ivan Kováč, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Boronitridovanie nerezových ocelí s využitím elektrického oblúka.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení