Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Boronitridovanie nerezových ocelí
Stav témy: schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ivan Kováč, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Ivan Kováč, PhD.
Abstrakt:
Boronitridovanie nerezových ocelí s využitím elektrického oblúka.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia