Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Renovácia nástroja poľnohospodárskeho stroja a overenie efektívnosti renovácie v praxi
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Vykonať rozbor práce a opotrebenia funkčnej plochy súčiastky stroja a navrhnúť možnosti zvýšenia kvality funkčnej plochy vhodne zvolenou metódou renovácie.Túto metódu aplikovať na súčiastku a v praxi overiť účinnosť tejto navrhnutej renovácie


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KBI Quality and Safety in Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.