Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Renovácia nástroja poľnohospodárskeho stroja a overenie efektívnosti renovácie v praxi
Stav témy:
schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Čičo, CSc.
Abstrakt:
Vykonať rozbor práce a opotrebenia funkčnej plochy súčiastky stroja a navrhnúť možnosti zvýšenia kvality funkčnej plochy vhodne zvolenou metódou renovácie.Túto metódu aplikovať na súčiastku a v praxi overiť účinnosť tejto navrhnutej renovácie


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.