Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
State of topic:
approved (doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics - TF
Max. no. of students:--
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je spracovať multimediálnu učebnú pomôcku z problematiky algoritmov a dátových štruktúr. Vzdelávací obsah bude podporený multimediálnymi a interaktívnymi prvkami.

There are no limitations of the topic