Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Opotrebenie traktorového hydrogenerátora
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Abstrakt:
Práca je zameraná na opotrebenie traktorového hydrogenerátora.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.