Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Logistické procesy vo výrobnom podniku
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Radoslav Majdan, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na logistické procesy vo výrobnom podniku.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.