Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh vylepšenia konštrukcie formy pre vstrekovanie plastov
Stav témy:
schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá problémom vstrekovania plastov - konštrukčný problém pri vstrekovaní plastu do formy, ktorá vykazuje lámavosť polovýrobku (valcových vyhadzovačov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.