Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Optimalizácia montážneho procesu v malosériovej a prototypovej výrobe
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Summary:
Predmetom tejto diplomovej práce je optimalizácia montážneho procesu vo firme Muehlbauer Technologies, s.r.o. s využitím metód priemyslového inžinierstva.Praktická časť obsahuje analýzu súčasného stavu vybraných montážnych procesov a návrhy na zlepšenie procesov vyplývajúce zo zhodnotenia analýzy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KBI Quality and Safety in Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.