Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Prírodné a jednlé záhrady v meste
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Analýza jedlých a prírodných druhov rastlín, ktoré sú schopné prežiť v mestskom prostredí podľa klimatických podmienok na území Slovenskej republiky. Ukážka príkladov už existujúcich projektov zo sveta a Slovenska. Spracovanie návrhu jedlej verejnej zelene na vybranom území mesta.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra
B-ABc záhradná a krajinná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.