Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Diagnostika obrábacích strojov
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD.
Summary: Diagnostika technických systémov naberá v priemyselnej praxi značný význam. Pri rôznych technických zariadeniach nie je úroveň sledovania technického stavu rovnaká a často chýba systematické utriedenie poznatkov. Preto je potrrebné sa zaoberať aj návrhom a tvorbou diagnostického systému a jednotlivými diagnostickými metódami.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KBB Quality and Safety in Production Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.