Summary of topics offered - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Formovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems - FAaFR
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Summary:
Dizertačná práca bude riešená prostredníctvom maloparcelkových polyfaktorových pokusov. Vytýčené ciele experimentu, po stránke technologickej a analytickej, budú zohľadňovať skutočné možnosti riešiteľských pracovísk. V experimente budú posudzované: - produkčne diferencované skupiny hybridov, - rôzne dávky a termíny aplikácie biologicky aktívnych látok a listových hnojív, - redukcia rastlín v priebehu vegetačného obdobia, základné úrodotvorné prvky, úroda nažiek, obsah tukov, - intenzita výskytu chorôb a škodcov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-SRP Special Plant Production