Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Marcel Raček, PhD.
Abstrakt: Vypracovanie dendrologického prieskumu časti areálu SPU v Nitre. Vyhotovenie súpisu stromov s určením lokalizácie a identifikácie taxónu, snímanie dendrometrických parametrov, určenie biologického veku, stability a zdravotného stavu stromov. Analýza získaných dát a ich aplikačné spracovanie. Vypracovanie návrhu opatrení.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.