Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcel Raček, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marcel Raček, PhD.
Abstrakt: Vypracovanie dendrologického prieskumu časti areálu SPU v Nitre. Vyhotovenie súpisu stromov s určením lokalizácie a identifikácie taxónu, snímanie dendrometrických parametrov, určenie biologického veku, stability a zdravotného stavu stromov. Analýza získaných dát a ich aplikačné spracovanie. Vypracovanie návrhu opatrení.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.