Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Meranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobilu
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Rudolf Abrahám, PhD.
Abstrakt: Práca bude pojednávať o meraní výkonových parametrov automobilu Škoda na brzde Agrobiotechu s pôvodným a s upraveným motorom.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PDM prevádzka dopravných a manipulačných strojov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.