Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Webové stránky ako súčasť komunikačného mixu obcí SR
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jana Jarábková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Z pohľadu marketingu územia kľúčovým nositeľom rozvoja územia sú orgány územnej samosprávy, ktoré by v závislosti od kompetencií mali spravovať územia ako celok, zabezpečiť rast blahobytu obyvateľov a podnikateľov, vytvárať konkurencieschopné prostredie, atď. Marketing územia môže k naplneniu tohto cieľa prispieť, pretože ponúka metódy a nástroje na zabezpečenie rozvoja územia. Cieľom záverečnej práce je posúdiť efektívnosť webových stránok vybraných obcí SR a ich vplyv na sociálny či ekonomický rozvoj.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.