Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Abstrakt: Posúdenie možností a technologických postupov využitia manipulačnej techniky pri riešení a zabezpečení ochrany zdravia a majetku osob vo vybranom regióne, pri vzniku živelnej udalosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia