Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Abstrakt:
Posúdenie možností a technologických postupov využitia manipulačnej techniky pri riešení a zabezpečení ochrany zdravia a majetku osob vo vybranom regióne, pri vzniku živelnej udalosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení