Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Abstrakt: Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora s demontážou pevných a pohyblivých častí motora, popisom poškodených častá a určením príčiny poškodenia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia