Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Abstrakt:
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora s demontážou pevných a pohyblivých častí motora, popisom poškodených častá a určením príčiny poškodenia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení