Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Laboratórna analýza materiálov odolných proti opotrebeniu
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:--
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Zhodnotenie vhodnosti použitia vybraných druhov návarových materiálov na základe laboratórnych skúšok. Tému je potrebné osobne konzultovať so školiteľom.

There are no limitations of the topic