Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Laboratórna analýza materiálov odolných proti opotrebeniu
Stav témy: schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Abstrakt:
Zhodnotenie vhodnosti použitia vybraných druhov návarových materiálov na základe laboratórnych skúšok. Tému je potrebné osobne konzultovať so školiteľom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia