Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Využitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom procese
Stav témy:
schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Abstrakt:
Zhodnotenie možnosti využitia virtuálnej reality a jej aplikácia vo výrobnom procese. Tému je potrebné osobne konzultovať so školiteľom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia