Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Inovácia zariadenia na meranie veľkosti opotrebenia
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Martin Kotus, PhD.
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:--
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Modernizácia zariadenia a overenie metodiky merania veľkosti opotrebenia na vybranom prístroji. Tému je potrebné osobne konzultovať so školiteľom.

There are no limitations of the topic