Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Spôsoby monitorovania elektronických systémov v strojárstve
Stav tématu:
schváleno (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Návrh a diagnostika častí elektronických systémov na vybraných strojných zariadeniach. Realizácia a zdokumentovanie zistených meraných veličín a výber vhodného spôsobu vyhodnocovania jednotlivých výsledkov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.