Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Ivan Janoško, CSc.
Abstrakt:
Návrh a realizácia prenosného zariadenia na meranie spotreby paliva hmotnostnou metódou.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení