Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práca bude mať experimentálny charakter. Riešiteľ sa bude spolupodieľať na mykologických analýzach pšenice slovenského pôvodu. Hlavná pozornosť bude venovaná potenciálnym producentom mykotoxínov - zástupcom rodov Alternaria, Aspergillus, Fusarium a Penicillium. Riešiteľ si bude porovnaním so staršou literatúrou všímať i potenciálne zmeny v zastúpení týchto mikromycét, ktoré môžu byť ovplyvnené klimatickými zmenami.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.