Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Zuzana Mašková, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Diplomová práca bude mať experimentálny charakter. Riešiteľ sa bude spolupodieľať na mykologických analýzach pšenice a jačmeňa slovenského pôvodu. Hlavná pozornosť bude venovaná potenciálnym producentom mykotoxínov, vyskytujúcim sa v poľných podmienkach - zástupcom rodu Fusarium a diverzite zastúpených druhov. Riešiteľ si bude porovnaním so staršou literatúrou všímať i potenciálne zmeny v zastúpení týchto mikromycét, ktoré môžu byť ovplyvnené klimatickými zmenami.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.