Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Ovocie je produktom, ktorý často konzumujeme v čerstvom stave, bez použitia sterilizačných techník. Je preto potenciálnym nosičom pôvodnej ale aj sekundárnej mikrocenózy, ktorá môže byť nositeľom rezistencie voči antibiotikám a takého baktérie môžu putovať z prostredia k človeku. Preto je témou spomínanej práce práve zhodnotiť celosvetový stav antibioticky rezistentných baktérií izolvaných z rôznych druhov ovocia a popísať problém v bakalárskej kompilačnej práci.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.