Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Abstrakt:
Ovocie je produktom, ktorý často konzumujeme v čerstvom stave, bez použitia sterilizačných techník. Je preto potenciálnym nosičom pôvodnej ale aj sekundárnej mikrocenózy, ktorá môže byť nositeľom rezistencie voči antibiotikám a takého baktérie môžu putovať z prostredia k človeku. Preto je témou spomínanej práce práve zhodnotiť celosvetový stav antibioticky rezistentných baktérií izolvaných z rôznych druhov ovocia a popísať problém v bakalárskej kompilačnej práci.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.