Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Zelenina je produktom, ktorý často konzumujeme v čerstvom stave, bez použitia sterilizačných techník. Je preto potenciálnym nosičom pôvodnej ale aj sekundárnej mikrocenózy, ktorá môže byť nositeľom rezistencie voči antibiotikám a takého baktérie môžu putovať z prostredia k človeku. Preto je témou spomínanej práce práve zhodnotiť celosvetový stav antibioticky rezistentných baktérií izolovaných z rôznych druhov zeleniny a popísať problém v bakalárskej kompilačnej práci.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.