Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Abstrakt:
V potravinárstve používame baktérie ako Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp., niektoré streptokoki a iné. Bakteriálna rezistencia sa deteguje väčšinou u potenciálne nebezpečných baktérií. Bolo však dokázané, že gény rezistencie môžu putovať z baktérií do baktérií vertikálne ale aj horizontálne z jedného druhy na iný. Preto existuje obava, že aj potenciálne bezpečné baktérie používané v potravinárstve môžu obsahovať nebezpečné gény rezistencie. Preto je úlohou tejto diplomovej práce detegovať rezistenciu a jej mechanizmy u baktérií určených na konzumáciu, predovšetkým baktérií mliečneho kvasenie z prírodných fermentovaných produktov, ako je kvasená kapusta, alebo kvasená zelenina.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ABi aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.