Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
State of topic:
approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Teplota je významným faktorom pri kultivácii mikroorganizmov, ktorý ovplyvňuje rast a rozmnožovanie, produkciu enzýmov a všeobecne na rad biochemických procesov v bunke. Práve z tohto dôvodu existuje podozrenie, že práve teplota môže vplývať rôznym spôsobom aj na antibiotickú rezistenciu u rôznych druhov baktérií. Cieľom diplomovej práce preto bude detekcia vplyvu teploty na antibiotickú rezistenciu a naopak citlivosť voči antibiotikám.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ABI Applied Biology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.