Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Abstrakt:
Teplota je významným faktorom pri kultivácii mikroorganizmov, ktorý ovplyvňuje rast a rozmnožovanie, produkciu enzýmov a všeobecne na rad biochemických procesov v bunke. Práve z tohto dôvodu existuje podozrenie, že práve teplota môže vplývať rôznym spôsobom aj na antibiotickú rezistenciu u rôznych druhov baktérií. Cieľom diplomovej práce preto bude detekcia vplyvu teploty na antibiotickú rezistenciu a naopak citlivosť voči antibiotikám.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ABi aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.