Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Abstrakt:
Karbapeném-rezistentná Klebsiella pneumoniae (KPC) je jednou z najobávanejších rezistentných druhov baktérií vôbec. Dokáže odolávať viacerým druhom beta-laktámových antibiotík a v klinickej praxi sa považuje za veľké riziko. Cieľom tejto diplomovej práce bude detekcia karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae v prostredí z rôznych vzoriek a buď potvrdiť alebo vyvrátiť jej výskyt v prostredí, ktorý môže vážne ohrozovať verejné zdravie. Rovnako využiť všetky dostupné prostriedky jej identifikácie.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ABi aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.