Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Rešeršnou formou na základe vybraných ukazovateľov ako sú oxidovateľný uhlík, uhlík vo vode rozpustný, uhlík mikrobiálnej biomasy, enzymatické aktivity, respiračná aktivita, špecifické skupiny mikroorganizmov- koliformné baktérie,salmonely, rast rastlín podporujúce baktérie, aktinomycéty, mikroskopické huby zhodnotiť vplyv kompostov


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.