Prehľad vypísaných tém - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:1
Navrhol: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Abstrakt: Rešeršnou formou spracovať všetky dostupné informácie z vedeckých zdrojov o predmetnej oblasti za posledných 5 rokov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.