Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Na základe hodnotenia vybraných skupín mikroorganizmov a ich aktivity sledovať a charakterizovať vhodnosť aplikácie kompostov pripravených z rôznych substrátov a aplikovaných v rôznych dávkach.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.